Telemetrične postaje Adcon se uporabljajo v agro-meteorologiji, namakalnih sistemih, za nadzor in upravljanje s pitno in odpadno vodo ter spremljanje okoljskih dejavnikov.

Način delovanja je lahko tudi kombiniran oziroma dvosmeren, za zajemanje, hranjenje in posredovanje podatkov kot tudi upravljanje s priključenimi napravami.

Adcon telemetrični sistem predstavljajo oddaljene radijske postaje s senzorji za zajemanje podatkov, bazne postaje ter programska oprema addVANTAGE Professional.

Prednosti

Značilnosti ADCON naprav po katerih se že od daleč ločijo od drugih podobnih sistemov je v kompaktnosti oddaljenih postaj. Majhne dimenzije omogoča izjemno nizka poraba energije, kar dovoljuje uporabo majhnih sončnih panelov in baterij, ki so nameščene v sami radijski postaji. Pri vremenskih postajah tako ni potrebe po velikih ohišjih za akumulatorje in energijske pretvornike ter omrežno napajanje ali veliki sončni paneli.

Visoko energijsko učinkovitost sistema omogoča zasnova naprav, ki namesto velikih oddajnih moči uporablja visoko občutljive sprejemnike. Tako tudi ni potrebe po večjih usmerjenih antenah.

Značilnosti

Adcon merilne postaje poleg hitrega in zanesljivega zajemanja podatkov ter njihovega hranjenja komunicirajo med seboj in lahko posredujejo vse podatke v sistem tudi brez posebnih relejnih naprav.
Radijske postaje delujejo na UHF področju ter v GSM/GPRS/UMTS omrežjih.

Možna je priključitev številnih analognih in SDI-12 digitalnih senzorjev, ki se uporabljajo v meteorologiji in hidrologiji, tako za površinske kot podzemne vode ter v upravljanju s pitno in odpadno vodo ter namakalnimi sistemi.

Značilnost programske opreme addVANTAGE Professional – APRO je v združitvi vseh zmogljivosti v enem.

Obdeluje lahko podatke s stotin oddaljenih postaj in vseh nanje priključenih senzorjev. Podatke zanesljivo shranjuje, jih obdeluje ter v primeru agrometeoroloških postaj kalkulira možnosti pojava določenih rastlinskih bolezni na kulturah in pravočasno opozarja uporabnike na ustrezno tretiranje.
Meritve oziroma rezultati se posredujejo splošnim uporabnikom v splet, tako v numerični kot grafični obliki kot tudi strokovnim uporabnikom v različnih podatkovnih formatih prek omrežij ali e-pošte. Tako pravočasno dobijo opozorila v primeru potrebe po ukrepanju, da ne pride do večjih gospodarskih škod v primeru nevarnosti pojava rastlinskih bolezni. Ali seveda preseženih prednastavljenih parametrov v drugih telemetričnih sistemih.

Spletna stran proizvajalca

adcon-logo