Radijske zveze predstavljajo eno izmed najzanesljivejših oblik brezžičnih komunikacij. Prav zaradi tega so radijski sistemi zelo cenjeni v kritičnih situacijah in službah za hitro intervencijo. Podjetje Kron telekom nudi najsodobnejšo opremo za brezžične radijske komunikacije, podprto z najnovejšo tehnologijo, poleg tega pa tudi projektiranje radijskih zvez ter pomoč pri pridobivanju radijskih frekvenc in dovoljenj. Nudimo tudi sodobne sisteme za telemetrijo, namenjene meritvam in nadzoru v meteorologiji, hidrologiji, agrometeorologiji, energetiki, komunali ter industriji.

ico-telemetrija-wTelemetrija

Telemetrični sistemi za meritve in nadzor okoljskih parametrov so primerni za uporabo v meteorologiji, hidrologiji, agrometeorologiji, energetiki, komunali in industriji. Na podlagi zajema, hrambe in vizualizacije izmerjenih parametrov omogočajo spremljanje, predikcijo ter hitro ukrepanje v primeru neželenih dogodkov, kot so npr. suše, poplave, razvoj rastlinskih bolezni, okvare vodovodnih omrežij in namakalnih sistemov. Za potrebe različnih vrst meritev je možen priklop najrazličnejših analognih in digitalnih senzorjev.

ico-telemetrija-pPozivniki

Brezžične telekomunikacijske naprave za sprejem in prikaz numeričnih in/ali alfanumeričnih sporočil. Nudimo tako osnovne kot tudi najnaprednejše pozivnike z dvosmerno komunikacijo, enkripcijo in 100% razpoložljivostvo (delovanje v RF in GSM omrežju).

ico-telemetrija-radioRadijski program

Radijske zveze so še vedno pomemben del komunikacij, saj podpirajo vsakodnevne dejavnosti številnih služb, kot so npr. gasilci, varnostni ter drugi državni organi, ter omogočajo njihovo učinkovitost in hitro odzivnost. Podjetje Kron telekom nudi najsodobnejšo opremo za brezžične radijske komunikacije vseh vrst v analogni in digitalni tehnologiji.

ico-telemetrijarpRadijske postaje za radio amaterje

Amaterska radijska postaja je namenjena radioamaterskim navdušencem. Nudimo več vrst amaterskih radijskih postaj, vključno z osnovnimi zemeljskimi stacionarnimi postajami, mobilnimi postajami ter prenosnimi radio postajami.

Kaj nudimo?

  • Svetovanje in projektiranje
  • Pomoč pri pridobivanju radijskih frekvenc in dovoljenj
  • Nakup opreme in namestitev

Povpraševanje